ATTEIKUMA IESNIEGUMS

Ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Pircējam ir tiesības atteikties no Preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma iesniegumu.

Pārdevējam saņemot Pircēja atteikuma iesniegumu, Pārdevējs uzskata, ka esat ieapzinies ar distances līguma noteikumiem par atteikuma tiesībām, kas publicēti: http://statusbyshtamguts.com/noteikumi/ 7. sadaļa.

Atteikuma iesniegumu Pircējs var lejupielādēt šeit: Atteikuma_iesniegums.pdf

Izdrukājiet un aizpildiet šo iesniegumu, un nosūtiet uz adresi: Slokas iela 59A–28, Rīga, LV–1007, Latvija vai nokopējiet un aizpildiet šo iesniegumu datorā, un parakstītu, ar e-parakstu vai ieskanētu, nosūtiet uz e-pastu: status@statusbyshtamguts.com


| PrivātumsNoteikumiPiegāde | Kontakti |
 © STATUS BY SHTAMGUTS | 2017 

 .